Scheiden en koophuis

Scheiden en koophuis

Scheiden met een koophuis? Dit is een van de onderwerpen die tijdens een scheiding veel vragen kan oproepen. Waar moet ik wonen na de scheiding? Hoe zit dat met een hypotheek en scheiden? Divortium begeleidt jullie bij het vinden van antwoorden op alle vragen rondom scheiden en een koopwoning.

Bij Divortium hebben we ruim 12 jaar ervaring met de begeleiding rondom scheiden. Wij begeleiden jullie bij de gehele scheidingsprocedure en brengen alles rondom dit thema in kaart, voor een succesvolle afronding van jullie scheiding met koophuis.

Divortium helpt: scheiden met een koophuis

Scheiden met een koophuis kan veel zorgen tot gevolg hebben. Wij hanteren een professionele en persoonlijke benadering waarbij we volledig rekening houden met jullie persoonlijke situatie. Dit houdt in dat we te allen tijde rekening houden met jullie omstandigheden en wensen. Bij Divortium bieden we naast onze ruim 10 jaar ervaring ook:

 • Alle financiële en juridische kennis van scheiden met een koophuis;
 • MfN register mediators;
 • De mogelijkheid voor afspraken op kantoor of videobellen.

Wanneer je een koophuis hebt, is het belangrijk dat jullie goed inzicht hebben in de (on)mogelijkheden. Een mediator van Divortium kan jullie daar uitstekend bij helpen!

Zijn jullie op zoek naar een onafhankelijke mediator of benieuwd wat wij voor jullie kunnen betekenen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek! Dit kan bij ons op kantoor of via videobellen. Ook bieden wij online scheiden als dienst aan. Wij zorgen dat alles rondom het onderwerp scheiden met een koophuis duidelijk is.

Scheiden en jullie koophuis – wie kan er blijven wonen?

Wanneer je gaat scheiden komt er vaak veel op je af waarover je beslissingen moet maken, zo ook jullie koophuis. Al snel komen de volgende vragen voorbij:

 • Wat gaan jullie met de woning doen?
 • Kan er iemand in de woning blijven wonen?
 • Hoe kan één van beide partijen uitgekocht worden?
 • Hoe regelen we de aanpassingen na scheiden op een hypotheek?
 • Kan ik voordat we zijn gescheiden al een andere woning kopen?

Naast deze vragen spelen er vaak nog veel andere vraagstukken. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij jullie de rust, duidelijkheid en het overzicht bieden waar jullie behoefte aan hebben. Wij begeleiden jullie met het komen tot gezamenlijke afspraken die helder en duidelijk zijn.

Scheiden met koophuis: wie is de eigenaar?

Als jullie gaan scheiden moet eerst worden vastgesteld wie de eigenaar van het huis is. Bij een scheiding gaat de koopwoning namelijk naar de eigenaar. Zijn jullie beiden eigenaar, dan zijn er eigenlijk drie opties:

 1. Jullie kunnen tijdens de scheiding het huis verkopen;
 2. Eén van beiden kan de woning overnemen;
 3. Jullie kunnen het huis onverdeeld laten.

Op basis van de situatie en wensen kan de mediator van Divortium jullie adviseren, zodat jullie de beste keuze maken. Wij zullen de voor- en nadelen van iedere keuze met jullie doornemen. Het is hierbij belangrijk om te komen tot een oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden als jullie willen scheiden met een koophuis.

Voorwaarden geregistreerd partnerschap of huwelijk

De voorwaarden waaronder je een geregistreerd partnerschap of huwelijk bent aangegaan maakt vaak veel verschil in de mogelijke opties die er zijn met betrekking tot het koophuis bij scheiden. Er zijn drie verschillende voorwaarden mogelijk. Hieronder leggen we de verschillen met betrekking tot jullie koopwoning en scheiden uit.

1. In gemeenschap van goederen

Zijn jullie gehuwd in gemeenschap van goederen of hebben jullie een geregistreerd partnerschap in een gemeenschap van goederen? Dan zijn jullie beiden voor de helft eigenaar van het koophuis, ook als één van jullie het koophuis voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft gekocht. 

Voor de hypotheek zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk. De bank kan bij jullie beiden aankloppen voor het voldoen van de hypotheek na scheiding.

2. In beperkte gemeenschap van goederen zonder voorwaarden

Zijn jullie na 1 januari 2018 gehuwd of zijn jullie een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden? Dan zijn jullie samen eigenaar van het koophuis, ook als jullie het huis samen hebben gekocht voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Houd hier dus rekening mee als jullie willen scheiden en een koophuis hebben.

Dit geldt vanzelfsprekend ook wanneer jullie het huis tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben gekocht.

3. Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Zijn jullie gehuwd onder huwelijkse voorwaarden of hebben jullie een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden? Dan zijn er wellicht afspraken gemaakt in de voorwaarden over het uit elkaar gaan met een koophuis, wiens eigendom het huis is en eventueel wie er in de woning mag blijven wonen na een scheiding.

Na scheiding de woning verkopen

Als jullie geen van beiden na scheiden in het gezamenlijke koophuis willen of kunnen blijven dan zal de woning moeten worden verkocht. Het kan zijn dat jullie beiden een nieuwe start willen maken in een andere woning of dat het financieel niet haalbaar is om te kunnen blijven wonen. Er worden dan afspraken gemaakt wie in de woning blijft wonen tot de verkoop, het zogenaamde gebruiksrecht.

Ook worden er afspraken gemaakt wie welke kosten betaalt. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij wat te doen met overige zaken, zoals bijvoorbeeld kosten voor onderhoud, welke makelaar de woning gaat verkopen, wat de minimale verkoopprijs is, hoe een eventuele overwaarde/restschuld wordt verdeeld of wie de tuin blijft onderhouden en meer.

Meer over mediator kosten lezen jullie hier.

In het convenant worden alle gemaakte afspraken duidelijk en helder vastgelegd over jullie koophuis en scheiding. Met een ervaren mediator van Divortium wordt niets vergeten.

Jullie koophuis na scheiding toebedelen

Wat gebeurt er met wonen en scheiden als één van jullie in het gezamenlijke koophuis wil blijven wonen? Dan zal er gekeken moeten worden of de hypotheek na scheiding financieel ook haalbaar is. Eerst moeten jullie overeenkomen wat de waarde van de woning is. De WOZ-waarde kan worden aangehouden of indien deze afwijkt van de economische waarde, zal de woning getaxeerd moeten worden.

Het eigendom van de verkopende partner moet worden overgedragen, dat gebeurt middels een akte van verdeling. De akte van verdeling wordt door een notaris opgesteld. Daarnaast zal de hypotheek van jullie koophuis na scheiding op één naam moeten worden gezet. De verkopende partner zal moeten worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. De notaris verzorgt de inschrijving bij het kadaster.

Toebedelen: overwaarde of lagere waarde dan de hypotheekschuld

Indien de waarde van het koophuis hoger is dan de totale hypotheekschuld op de woning is er sprake van een overwaarde. De helft van de overwaarde van het koophuis zal na scheiding aan de ex-partner moeten worden uitbetaald.

Indien de waarde van de woning lager is dan de totale hypotheekschuld op de woning is er sprake van een restschuld. De restschuld zal in principe door jullie beiden worden gedragen. Er is dan ook toestemming nodig van de desbetreffende bank om te mogen verkopen. 

Hebben jullie een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Dan kan onder voorwaarden bij de scheiding de schuld worden kwijtgescholden.

Koophuis onverdeeld laten na de scheiding

Als jullie de gezamenlijke woning onverdeeld laten na de scheiding dan blijven jullie beiden eigenaar van de woning. Zeker in deze situatie is het belangrijk om de afspraken goed vast te leggen omtrent scheiden en jullie koophuis en alle ins en outs goed door te nemen. 

Denk daarbij aan vragen zoals:

 • Wat zijn de fiscale consequenties?
 • Wie betaalt welke lasten?
 • Wat spreken jullie af over het onderhoud?
 • Kan de vertrekkende partner een ander huis kopen?
 • Wat als de hypotheek niet betaald wordt?
 • Wanneer wordt de woning alsnog verkocht?

Om een goede keuze te kunnen maken is inzicht in de situatie belangrijk. Met een mediator van Divortium wordt alles goed besproken en duidelijk vastgelegd in het convenant bij scheiden en jullie koophuis.

Vragen over scheiden en jullie koophuis? Maak vrijblijvend een afspraak!

Bij Divortium hanteren we een transparante en duidelijke manier van werken. Alles begint met een vrijblijvend informatiegesprek, waarin we jullie vertellen wat de mogelijkheden zijn. Hebben jullie andere vragen? Wij bieden ook mediation bij het ontbinden van een samenlevingscontract, scheiden met een huurwoning en meer.

Wacht niet langer en neem contact op als je hulp bij je echtscheidingsprocedure nodig hebt, vooral als jullie willen scheiden met een koophuis.

Neem contact met ons op

Contact Us
Selectievakjes