Scheiden en koophuis

Scheiden en koophuis

Eén van de onderwerpen die tijdens een scheiding veel vragen kan oproepen is ‘scheiden met een koophuis’. Waar moet ik wonen na de scheiding? Hoe gaat het met de hypotheek? Divortium begeleidt jullie bij het vinden op alle vragen rondom scheiden en een koopwoning.

Bij Divortium hebben we ruim 12 jaar ervaring met de begeleiding rondom scheiden met een koophuis. Wij begeleiden jullie bij de gehele scheidingsprocedure en brengen alles rondom dit thema in kaart.

Divortium helpt jullie met vragen rondom scheiden met een koophuis

Wij hanteren een professionele en persoonlijke benadering waarbij we volledig rekening houden met jullie persoonlijke situatie. Dit houdt in dat we te allen tijde rekening houden met jullie omstandigheden en wensen. Bij Divortium bieden we naast onze ruim 10 jaar ervaring ook:

 •  Alle financiële en juridische kennis van scheiden met een koophuis;
 •  MfN register mediators
 •  De mogelijkheid voor afspraken op kantoor of videobellen.

Wanneer je een koophuis hebt, is het belangrijk dat jullie goed inzicht hebben in de (on)mogelijkheden. Een mediator van Divortium kan jullie daar uitstekend bij helpen!

Zijn jullie op zoek naar een onafhankelijke mediator of benieuwd wat wij voor jullie kunnen betekenen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek! Dit kan bij ons op kantoor of via videobellen. Wij zorgen dat alles rondom het onderwerp scheiden met een koophuis duidelijk is.

Scheiden – wie kan in het koophuis blijven wonen?

Wanneer je gaat scheiden komt er vaak veel op je af waarover je beslissingen moet maken, zo ook jullie koophuis. Al snel komen de volgende vragen voorbij:

 • Wat gaan jullie met de woning doen?
 •  Kan er iemand in de woning blijven wonen?
 • Hoe kan één van beide partijen uitgekocht worden?
 • Hoe regelen we de aanpassingen op een hypotheek en waar beginnen we?
 • Kan ik voordat we zijn gescheiden al een andere woning kopen?

Naast deze vragen spelen er vaak nog veel andere vraagstukken. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij jullie de rust, duidelijkheid en het overzicht bieden waar jullie behoefte aan hebben. Wij begeleiden jullie met het komen tot gezamenlijke afspraken die helder en duidelijk zijn.

Eigenaar koophuis

Eerst moet worden vastgesteld wie de eigenaar van het koophuis is. Bij een scheiding gaat de woning namelijk naar de eigenaar. Zijn jullie beiden eigenaar, dan zijn er eigenlijk drie opties:

 • Jullie kunnen tijdens de scheiding het koophuis verkopen;
 •  Eén van beiden kan de woning overnemen;
 • Jullie kunnen het huis onverdeeld laten.

Op basis van uw situatie en wensen kan de mediator van Divortium jullie adviseren in de keuze die jullie uiteindelijk maken. Wij zullen de voor- en nadelen van iedere keuze met je doornemen. Het is hierbij belangrijk om te komen tot een keuze waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Voorwaarden geregistreerd partnerschap of huwelijk

De voorwaarden waaronder je een geregistreerd partnerschap of huwelijk bent aangegaan maakt vaak veel verschil in de mogelijke opties die er zijn met betrekking tot het koophuis bij scheiden. Er zijn drie verschillende voorwaarden mogelijk. Hieronder leggen we de verschillen met betrekking tot het koophuis en scheiden uit.

In gemeenschap van goederen

Jullie zijn gehuwd in gemeenschap van goederen of jullie hebben een geregistreerd partnerschap in een gemeenschap van goederen? Dan zijn jullie beiden voor de helft eigenaar van het koophuis, ook als één van jullie het koophuis voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft gekocht. Voor de hypotheek zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk. De bank kan bij jullie beiden aankloppen voor het voldoen van de hypotheek.

In beperkte gemeenschap van goederen zonder voorwaarden

Zijn jullie na 1 januari 2018 gehuwd of zijn jullie een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden? Dan zijn jullie samen eigenaar van het koophuis, ook als het huis samen hebben gekocht voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit geldt ook wanneer jullie het huis tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben gekocht.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Zijn jullie gehuwd onder huwelijkse voorwaarden of hebben jullie een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden? Dan zijn er wellicht afspraken gemaakt in de voorwaarden van wie het koophuis eigendom is en eventueel wie er in de woning mag blijven wonen na een scheiding.

Koophuis verkopen bij scheiden

Als jullie geen van beiden in het gezamenlijke koophuis willen of kunnen blijven wonen na de scheiding dan zal de woning moeten worden verkocht. Het kan zijn dat jullie beiden een nieuwe start willen maken in een andere woning of dat het financieel niet haalbaar is om te kunnen blijven wonen. Er worden dan afspraken gemaakt wie in de woning blijft wonen tot de verkoop, het zogenaamde gebruiksrecht.

Ook worden er afspraken gemaakt wie welke kosten betaalt. Verder wordt er uitgebreid bij stilgestaan wat te doen met bijvoorbeeld kosten voor onderhoud, welke makelaar de woning gaat verkopen, wat de minimale verkoopprijs is, hoe een eventuele overwaarde/restschuld wordt verdeeld, of wie de tuin blijft onderhouden etc. In het convenant worden alle gemaakte afspraken duidelijk en helder vastgelegd. Met een ervaren mediator van Divortium wordt niets vergeten.

Koophuis toebedelen bij scheiden

Als één van jullie in het gezamenlijke koophuis wil blijven wonen zal er gekeken moeten worden of de hypotheek na scheiding financieel ook haalbaar is. Eerst moeten jullie overeenkomen wat de waarde van de woning is. De WOZ waarde kan worden aangehouden of indien deze afwijkt van de economische waarde, zal de woning getaxeerd moeten worden.
Het eigendom van de verkopende partner moet worden overgedragen, dat gebeurt middels een akte van verdeling. De akte van verdeling wordt door een notaris opgesteld. Daarnaast zal de hypotheek op één naam gezet moet worden. De verkopende partner zal moeten worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. De notaris verzorgt de inschrijving bij het kadaster.

Overwaarde of lagere waarde dan de hypotheekschuld bij toebedelen

Indien de waarde van het koophuis hoger is dan de totale hypotheekschuld op de woning is er sprake van een overwaarde. De helft van de overwaarde zal in principe aan de ex-partner moeten worden uitbetaald.
Indien de waarde van de woning lager is dan de totale hypotheekschuld op de woning is er sprake van een restschuld. De restschuld zal in principe door jullie beiden worden gedragen. Er is dan ook toestemming nodig van de desbetreffende bank om te mogen verkopen. Hebben jullie een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie dan kan onder voorwaarden bij de scheiding de schuld worden kwijtgescholden.

Koophuis onverdeeld laten na de scheiding

Als jullie de gezamenlijke woning onverdeeld laten na de scheiding dan blijven jullie beiden eigenaar van de woning. Zeker in deze situatie is het belangrijk om de afspraken goed vast te leggen en alle ins en outs goed door te nemen. Wat zijn bijvoorbeeld de fiscale consequenties, wie betaalt welke lasten, wat spreken jullie af over het onderhoud, kan de vertrekkende partner een ander huis kopen, wat nu als de hypotheek niet betaald wordt, wanneer wordt de woning alsnog verkocht, etc. er moet aan veel gedacht worden.

Om een goede keuze te kunnen maken is inzicht in de situatie belangrijk. Met een mediator van Divortium wordt alles goed besproken en duidelijk vastgelegd in het convenant.

Maak vrijblijvend een afspraak!

Bij Divortium hanteren we een transparante en duidelijke manier van werken. Alles begint met een vrijblijvend informatiegesprek, waarin we jullie vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Wacht niet langer en neem contact op als je hulp bij je echtscheidingsprocedure nodig hebt, waarbij het thema scheiden met een koophuis een belangrijke rol speelt.

Neem contact met ons op

Contact Us
Selectievakjes