Wonen

Wonen

Scheiden en wonen is een combinatie die voor veel vragen zorgt. Waar moet ik wonen na de scheiding? Hoe gaat het met de hypotheek? Divortium begeleidt jullie bij  het vinden van een antwoord op alle vragen.

Wij kunnen jullie begeleiden bij de (echt)scheidingsprocedure, waarbij we ook alles rondom het thema wonen in kaart brengen.  Wij hebben ruim 10 jaar ervaring en jullie profiteren van onze professionele en persoonlijke benadering.

Jullie zijn van harte welkom bij ons op kantoor, maar ook videobellen is mogelijk. Neem direct contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Scheiden en wonen: hulp van Divortium

Vanzelfsprekend komt er veel op je af bij een scheiding. Er moet veel geregeld worden en het thema scheiden en wonen vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Het maakt daarbij niet uit of je in een huur- of koopwoning woont. Het is dan ook verstandig om een scheidingsmediator in te schakelen. Waarom kies je in dat geval voor Divortium?

  •  Meer dan 10 jaar ervaring;
  •  Alle financiële en juridische kennis van scheiden en wonen;
  •  MfN register mediators met een persoonlijke werkwijze;
  •  Kom langs op kantoor of kies voor videobellen.

Huurwoning en scheiden

Als je uit elkaar gaat zal in ieder geval één van jullie andere woonruimte moeten zoeken. Dat is  in de huidige krapte op de woningmarkt best heel lastig. Wonen jullie in een huurwoning? Dan hangt het mede van de huurovereenkomst af wie kan blijven wonen. Zijn jullie getrouwd of zijn jullie geregistreerd partner dan hebben jullie beiden evenveel recht om in de woning te blijven wonen. Een mediator van Divortium kan jullie helpen als jullie er samen niet uitkomen. De afspraken worden vastgelegd in het convenant. 

Huurovereenkomst op beide namen

Staat de huurovereenkomst op beide namen dan kan de vertrekkende partner de huurovereenkomst opzeggen en moeten jullie samen de verhuurder vragen om de ander als enige huurder [alleenhuurder] te accepteren. De huurovereenkomst komt dan op één naam te staan.

Huurovereenkomst op naam van ex-partner

Staat de huur op naam van je ex-partner [hoofdhuurder], dan ben je in geval van het huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch medehuurder geworden. Zijn jullie overeengekomen dat jij in de woning blijft, dan moet je ex-partner de huurovereenkomst opzeggen. Als medehuurder word je dan automatisch huurder onder dezelfde voorwaarden. Daarnaast moeten jullie ook in dit geval de verhuurder schriftelijk vragen om jou als enige huurder te accepteren.

Huurovereenkomst op jouw naam

Staat de huurovereenkomst op jouw naam en jij blijft wonen dan hoef je verder niets te regelen. Je ex-partner verliest dan automatisch zijn medehuurderschap als hij/zij verhuisd. Dit moet je schriftelijk melden.

Huurovereenkomst op naam ex-partner en samenleving

Staat de huurovereenkomst alleen op naam van je ex-partner en jij bent niet officieel medehuurder [jullie zijn niet getrouwd of zijn niet geregistreerd als partner], dan ben jij degene die moet vertrekken. Als inwonend bewoner heb je niet dezelfde rechten en plichten als huurder ook al sta je bij de gemeente ingeschreven op dit adres.

Als je samenwoont in een huurwoning is het verstandig om medehuurderschap te regelen. Ook in geval van een samenlevingscontract betekent het niet dat je automatisch medehuurder bent, ook al staan er wellicht wel afspraken in de samenlevingsovereenkomst over wie er in de woning mag blijven wonen als de relatie over is. Je moet dan de verhuurder vragen om jou als medehuurder te accepteren. Dat kan op het moment dat jullie tenminste twee jaar samenwonen, naar alle waarschijnlijkheid samen de huishouding blijven voeren en je de huur alleen zou kunnen betalen.

Koopwoning en scheiden

Een scheiding is heftig, er komt veel op jullie af waarover beslissingen genomen moet gaan worden. Is er een koopwoning dan is het belangrijk dat jullie goed inzicht hebben in de mogelijk- en onmogelijkheden. Wat gaan jullie met de woning doen? Wil en kan één van jullie blijven wonen, wat verandert er door de scheiding aan de hypotheek, kan je voordat je bent gescheiden al een andere woning kopen, kunnen we de woning ook gezamenlijk houden en zo ja wat zijn dan de fiscale gevolgen etc. Een mediator van Divortium kan jullie daar uitstekend bij helpen. De afspraken zijn helder en duidelijk. 

Wie is de eigenaar

Eerst moet worden vastgesteld wie de eigenaar van de woning is. Bij een scheiding gaat de woning naar de eigenaar. Zijn jullie beide eigenaar dan kunnen jullie de woning verkopen, kan één van beiden de woning overnemen of kunnen jullie de woning onverdeeld laten.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen

Je bent gehuwd in gemeenschap van goederen of je hebt een geregistreerd partnerschap in een gemeenschap van goederen? Dan zijn jullie beide voor de helft eigenaar van de woning, ook als één van jullie de woning voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft gekocht. Voor de hypotheek zijn jullie beide hoofdelijk aansprakelijk. De bank kan bij jullie beide aankloppen voor het voldoen van de hypotheek.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap en een beperkte gemeenschap van goederen zonder voorwaarden

Je bent na 1 januari 2018 gehuwd of je bent een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden, dan zijn jullie samen eigenaar van de woning als de woning samen is gekocht voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap of de woning tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gekocht.

Gehuwd op huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden

Je bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden of je hebt een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden dan zijn er wellicht afspraken gemaakt in de voorwaarden van wie het eigendom van de woning is en eventueel wie er in de woning mag blijven wonen na een scheiding.

Woning verkopen

Als jullie geen van beide in de gezamenlijke woning willen of kunnen blijven wonen dan zal de woning moeten worden verkocht. Het kan zijn dat jullie beide een nieuwe start willen maken in een andere woning of dat het financieel niet haalbaar is om te kunnen blijven wonen. Er worden dan afspraken gemaakt wie in de woning blijft wonen tot de verkoop, het zogenaamde gebruiksrecht.

Ook worden er afspraken gemaakt wie welke kosten betaalt. Verder wordt er uitgebreid bij stilgestaan wat te doen met bijvoorbeeld kosten voor onderhoud, welke makelaar de woning gaat verkopen, wat de minimale verkoopprijs is, hoe een eventuele overwaarde/restschuld wordt verdeeld, of wie de tuin blijft onderhouden etc. In het convenant worden alle gemaakte afspraken duidelijk en helder vastgelegd. Met een ervaren mediator van Divortium wordt niets vergeten.

Woning toebedelen

Als één van jullie in de gezamenlijke woning wil blijven wonen zal er gekeken moeten worden of de hypotheek na scheiding financieel ook haalbaar is. Eerst moeten jullie overeenkomen wat de waarde van de woning is. De WOZ waarde kan worden aangehouden of indien deze afwijkt van de economische waarde, zal de woning getaxeerd moeten worden.

Het eigendom van de verkopende partner moet worden overgedragen, dat gebeurt middels een akte van verdeling. De akte van verdeling wordt door een notaris opgesteld. Daarnaast zal de hypotheek op één naam gezet moet worden. De verkopende partner zal moeten worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. De notaris verzorgt de inschrijving bij het kadaster.

 

Indien de waarde van de woning hoger is dan de totale hypotheekschuld op de woning is er sprake van een overwaarde. De helft van de overwaarde zal in principe aan de ex-partner moeten worden uitbetaald.

Indien de waarde van de woning lager is dan de totale hypotheekschuld op de woning is er sprake van een restschuld. De restschuld zal in principe door jullie beide worden gedragen. Er is dan ook toestemming nodig van de desbetreffende bank om te mogen verkopen. Hebben jullie een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie dan kan onder voorwaarden de schuld worden kwijtgescholden.

De woning onverdeeld laten

Als jullie de gezamenlijke woning onverdeeld laten dan blijven jullie beide eigenaar van de woning. Zeker in deze situatie is het belangrijk om de afspraken goed vast te leggen en alle ins en outs goed door te nemen. Wat zijn bijvoorbeeld de fiscale consequenties, wie betaalt welke lasten, wat spreken jullie af over het onderhoud, kan de vertrekkende partner een ander huis kopen, wat nu als de hypotheek niet betaald wordt, wanneer wordt de woning alsnog verkocht, etc. er moet aan veel gedacht worden.

Om een goede keuze te kunnen maken is inzicht in de situatie belangrijk. Met een mediator van Divortium wordt alles goed besproken en duidelijk vastgelegd in het convenant.

Scheiden en wonen: vrijblijvende afspraak maken

Bij Divortium hanteren we een transparante en duidelijke manier van werken. Alles begint met een vrijblijvend informatiegesprek, waarin we jullie vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Wacht niet langer en neem contact op als je hulp bij je echtscheidingsprocedure nodig hebt, waarbij het thema scheiden en wonen een belangrijke rol speelt.