Alimentatie

Alimentatie

Wij zijn experts op het gebied van alimentatierekenen en begeleiden bij het maken van afspraken over alimentatie bij scheiden en/of kosten van de kinderen.

Over de vraag “Hoe ziet mijn portemonnee eruit na scheiding” worden vaak de meeste zorgen gemaakt. Dit begrijpen wij heel goed. Na scheiding sta je er immers alleen voor, ook qua inkomen, terwijl de lasten gewoon doorgaan.

Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Hiertussen is een groot verschil en ook fiscaal heeft dit andere consequenties. Juist daarom is het goed je door ons te laten adviseren over de wettelijke maatstaven en verschillende mogelijkheden.

Benieuwd naar hoe we jullie kunnen helpen en wat de kosten zijn? Vraag dan een vrijblijvend informatiegesprek aan.

Scheiden en alimentatie: advies van Divortium

Gedurende een echtscheidingsprocedure is het slim om hulp in te roepen van een registermediator. Naast de financiële en juridische afwikkeling spelen emoties vaak een grote rol. Vanzelfsprekend houden wij hier extra rekening mee gedurende elke procedure. Er zijn verschillende redenen om voor Divortium te kiezen:

  •  MfN registermediators met meer dan 12 jaar ervaring;
  •  Alle juridische en financiële kennis op het gebied van alimentatie in huis;
  •  Persoonlijke benadering en werkwijze;
  •  Kom langs op kantoor of kies voor videobellen.

Kosten voor kinderen

Er worden verschillende soorten kosten voor kinderen onderscheiden. Enerzijds zijn er de zogenaamde ‘verblijfskosten’. Dit zijn de kosten voor wonen, eten en drinken. Dit is het overgrote deel van de kosten van een kind.

Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘verblijfsoverstijgende kosten’ van een kind. Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld school, kleding, sport en hobby.

Na scheiding worden de kosten voor kinderen meestal naar draagkracht gedeeld door de ouders. Op deze manier drukken de kosten van een kind bij beide ouders gelijk op het inkomen.

Kinderalimentatie

De registermediators van Divortium maken een berekening voor kinderalimentatie conform de wettelijke maatstaven. Zij zijn zeer ervaren in alimentatierekenen en houden daarbij ook rekening met de gevolgen van bijvoorbeeld toeslagen voor de ouders.

De meest voorkomende afspraak voor de verdeling van de kosten van kinderen is kinderalimentatie. De ouder waar het kind is ingeschreven (dit is de hoofdverblijfplaats) ontvangt dan meestal kinderalimentatie van de andere ouder en betaalt, tezamen met de eigen bijdrage aan de kinderkosten, hiermee de verblijfskosten en alle verblijfsoverstijgende kosten van het kind.

De hoogte van kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen van de ouders en ook van de gezinssamenstelling (hoeveel kinderen zijn er en in welke leeftijd).

Kinderkostenrekening

Bij co-ouderschap kiezen ouders er ook vaak voor om de verblijfsoverstijgende kosten van een kind te organiseren via een kinderkostenrekening. De ouders storten dan hun bijdrage voor de verblijfsoverstijgende kosten van het kind op een gezamenlijke en/of-rekening en vanaf deze rekening worden deze kosten betaald.

Het voordeel van zo’n kinderkostenrekening is dat beide ouders inzicht hebben in alle uitgaven voor het kind en zij dus ook makkelijk en snel aanpassingen kunnen doorvoeren, als blijkt dat dit nodig is. Als nadeel van een dergelijk kinderkostenrekening wordt vaak genoemd dat het veel afstemming vergt met elkaar. De mediators van Divortium zijn goed op de hoogte van deze valkuilen en begeleiden daarom in het goed vastleggen van de afspraken.

Partneralimentatie

Ook na scheiding kan het zijn dat één van beide partners financieel nog een periode afhankelijk is van de andere partner. De meestverdienende partner betaalt dan, meestal maandelijks, een bedrag aan de minstverdienende partner. Dit heet partneralimentatie.

Wij maken een alimentatieberekening op maat voor iedere specifieke situatie. Een alimentatieberekening volgens de maatstaven geeft een goed inzicht hoe hoog een eventuele partneralimentatie moet zijn. Uiteraard kunnen de partijen hierover zelf andere afspraken maken.

Partneralimentatie heeft verschillende fiscale gevolgen. Wij geven duidelijk inzicht in deze consequenties voor beide partijen en denken mee in de verschillende mogelijkheden. Over het algemeen willen beide partijen het liefst zo snel mogelijk geen afhankelijkheid meer hebben van elkaar. Dit is begrijpelijk, maar soms is het wel echt nodig.

De duur van partneralimentatie is sinds 2020 verkort naar maximaal 5 jaar. Uiteraard met een aantal uitzonderingen op de regel voor specifieke situaties. De wetgever heeft hiermee willen voorzien dat zoveel als mogelijk in eigen levensonderhoud kan worden voorzien, zonder afhankelijkheid van een ander.

Indexering

Prijzen en lonen stijgen elk jaar door inflatie. Alimentaties moeten hierop dus ook worden aangepast. Ieder jaar wordt door de overheid in de maand november bekend gemaakt wat de hoogte is van het indexcijfer voor alimentatie. In de maand januari moeten partijen dan zelf de alimentaties verhogen met dit percentage. Voor 2024 bedraagt de indexatie van de alimentatie 6,2%.

Herberekening alimentatie

Tijdens een scheidingstraject wordt meestal een berekening voor zowel kinder- als partneralimentatie gemaakt. Zo’n berekening wordt door ons gemaakt op basis van de uitgangspunten op dat moment.

Na verloop van tijd vinden er vaak wijzigingen in deze uitgangspunten plaats. Zo wijzigt bijvoorbeeld een inkomen of verandert iemand van baan. Ook kan het zijn dat er een nieuwe partner is of er nog een kindje wordt geboren, etc.

Bij een wijziging van de uitgangspunten is het goed de afspraken over alimentaties hierop aan te passen. De wijzigingen hebben immers ook vaak invloed op toeslagen en andere fiscale regels. Ook voor een herberekening van alimentaties kunt u bij ons terecht.

Hulp op het gebied van alimentatie

Een echtscheiding is een vervelende situatie. Het geeft daarbij in ieder geval een comfortabel gevoel als zaken goed afgehandeld worden. Zaken als partneralimentatie en kinderalimentatie spelen dan een belangrijke rol.

Hulp nodig? Schakel de experts van Divortium in. Je profiteert van een persoonlijke benadering en ruim 10 jaar ervaring op het gebied van alimentatie!

Neem contact met ons op

Contact Us
Selectievakjes