Samenlevingscontract ontbinden

Samenlevingscontract ontbinden

Gaan jullie scheiden en willen jullie een samenlevingscontract ontbinden? Dit wordt vaak onderschat. In vergelijking met een huwelijk of geregistreerd partnerschap is het ontbinden van een samenlevingscontract doorgaans eenvoudiger, maar er zijn natuurlijk nog genoeg zaken om bij stil te staan. Denk aan afspraken over de kinderen, verdeling van spullen en de woning.

De registermediators van Divortium helpen jullie graag om afspraken op papier te zetten. Jullie kunnen kiezen voor videobellen of langskomen op ons kantoor. Met onze persoonlijke en professionele aanpak zorgen we voor duidelijkheid, zodat jullie allebei weer verder kunnen.

In een vrijblijvend informatiegesprek vertellen we wat wij voor jullie kunnen betekenen bij het ontbinden van het samenlevingscontract. 

Ontbinden samenlevingscontract: hulp van Divortium

Het ontbinden van een samenlevingscontract gaat zonder tussenkomst van de rechter. Waarom dan toch een mediator inschakelen? Wij zijn op de hoogte van alle ins en outs rondom het ontbinden van jullie samenlevingsovereenkomst. Wij weten daardoor precies waarop jullie dienen te letten en wat er geregeld dient te worden.

Daarnaast houden we rekening met emoties die komen kijken bij een breuk en begeleiden jullie hierin. Ons doel is duidelijke afspraken maken zodat jullie allebei verder kunnen. Als je besluit een mediator in te schakelen voor het samenlevingscontract beëindigen, zijn er verschillende redenen om voor Divortium te kiezen:

  •  MfN registermediators met ruim 10 jaar ervaring
  •  Kennis van alle financiële en juridische aspecten bij het ontbinden van een samenlevingscontract
  •  Persoonlijke benadering
  •  Kom langs op kantoor of kies voor videobellen

Dus door te kiezen voor Divortium bij het ontbinden van een samenlevingscontract, weet je zeker dat alles goed geregeld wordt.

Opzeggen samenlevingscontract: de procedure

Het opzeggen van een samenlevingscontract kan in de meeste gevallen door het aanleveren van een schriftelijke opzegging door één van beide partijen. In de samenlevingsovereenkomst is opgenomen hoe partijen deze kunnen beëindigen, bijvoorbeeld door een aangetekend schrijven aan de ander te sturen met de opzegging van het samenlevingscontract. Controleer daarom altijd de afspraken die in het contract zijn opgenomen over het opzeggen van de samenlevingsovereenkomst.   

In tegenstelling tot een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen, hoeft er dus geen rechter aan te pas te komen om het samenlevingscontract op te zeggen.

Afspraken over inboedel, spaargeld en meer

Door enkel het opzeggen van de samenlevingsovereenkomst zijn natuurlijk niet alle onderwerpen afgevangen. Het is verstandig om afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld de verdeling van gezamenlijke spullen en gezamenlijke spaargelden of schulden. En hoe gaat het met een samenlevingscontract ontbinden met een koopwoning? 

De registermediators van Divortium begeleiden jullie van A tot Z bij dit traject. Bij het beëindigen van een samenlevingscontract zijn andere wettelijke bepalingen van toepassing dan bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Over het algemeen is de procedure een stuk eenvoudiger. In een vrijblijvend informatiegesprek leggen we graag uit wat in jullie situatie nodig is, mede afhankelijk van jullie behoeften.

Vaak laten samenlevers een samenlevingscontract opstellen op het moment dat zij samen een woning gaan kopen of op het moment dat er een kindje op komst is. In de praktijk wordt een samenlevingsovereenkomst vervolgens zelden tussentijds aangepast aan de veranderingen in de (gezins)situatie of wensen van beiden partijen. Dit kan bij de beëindiging van het samenlevingscontract voor vervelende situaties zorgen.

Voorkom strijd of onduidelijkheid

Bij het beëindigen van de samenlevingsovereenkomst blijkt vaak dat de afspraken die partijen tijdens de samenleving met elkaar hebben gemaakt, niet schriftelijk vastgelegd zijn. Om strijd, onduidelijkheid en andere vervelende situaties te voorkomen tijdens de beëindiging, is het dus heel belangrijk om de afspraken hierover wel goed vast te leggen. Komen jullie er te laat achter dat dit niet gebeurd is? Dan kan het dus extra verstandig zijn om een mediator in te schakelen voor het ontbinden van de samenlevingsovereenkomst. 

Samenlevingscontract beëindigen met kinderen

Hebben jullie een samenlevingscontract en verwachten jullie een kindje? Dan moeten een aantal dingen goed geregeld worden, omdat niet automatisch beide ouders een officiële band met het kindje hebben.

De andere ouder (meestal vader, maar dit kan ook een duo-moeder zijn) moet om te beginnen het kindje erkennen. Hierdoor wordt deze ouder onderhoudsplichtig voor het kind en is het kind erfgenaam. De moeder moet toestemming geven voor de erkenning. Meestal regelen de ouders dit voor de geboorte van het kind, zodat de andere ouder het kind kan inschrijven bij de gemeente na de geboorte.

Na de geboorte van het kind moet nog ouderlijk gezag worden aangevraagd voor de andere ouder. Dit is een eenvoudige procedure door middel van een verzoek bij de griffie van het Kantongerecht. Als de andere ouder het gezag heeft gekregen over het kind, dan wordt dit aangetekend in het gezagsregister.

Er kunnen extreem lastige en emotionele situaties ontstaan op moment dat bovenstaande zaken niet goed geregeld zijn en het samenlevingscontract beëindigd wordt. Vragen of hier hulp bij nodig? Neem gerust contact met ons op!

Ouderschapsplan en samenlevingsovereenkomst

Ouders die gezamenlijk gezag hebben over een kind zijn verplicht het kind te verzorgen en op te voeden, daarnaast mogen ze ook officiële handelingen voor het kind verrichten. Denk bijvoorbeeld aan medische beslissingen of een schoolkeuze.

Als er minderjarige kinderen zijn en ouders gaan uit elkaar dan is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, waarin alle afspraken voor en over de kinderen worden vastgelegd. Lees hier alles over scheiden met kinderen. 

Testament

Vaak zijn er naast de samenlevingsovereenkomst ook testamenten gemaakt. Het is van belang om te kijken wat er in het testament is geregeld. Meestal is het bijvoorbeeld zo dat de ex-partner in het testament wordt benoemd. Het is goed om dit te controleren en indien nodig of gewenst je testament te herroepen of een nieuw testament op te stellen. Het opstellen van een nieuw testament of het herroepen van een testament kan alleen bij een notaris.

Ontbinden samenlevingscontract met een mediator

Bij de ontbinding van een samenlevingsovereenkomst komt mogelijk meer kijken dan je denkt. We begrijpen dat het beter voor jullie is als er duidelijke afspraken op papier staan, zodat jullie verder kunnen.

In een vrijblijvend informatiegesprek vertellen we wat de mogelijkheden zijn binnen jullie situatie. Daarnaast krijg je een beeld van de kosten voor mediation. Neem dus gerust contact op als jullie hulp willen bij het ontbinden van het samenlevingscontract.