Samenlevingscontract ontbinden

Samenlevingscontract ontbinden

Gaan jullie scheiden en willen jullie een samenlevingscontract ontbinden? Dit wordt vaak onderschat. In vergelijking met een huwelijk of geregistreerd partnerschap is het beëindigen van een samenlevingscontract doorgaans eenvoudiger, maar er zijn natuurlijk nog genoeg zaken om bij stil te staan, denk bijvoorbeeld aan afspraken over de kinderen, verdeling van spullen en de koopwoning.

De registermediators van Divortium helpen jullie graag om afspraken op papier te zetten. Jullie kunnen kiezen voor een videogesprek of een bezoek aan ons kantoor. Met onze persoonlijke en professionele aanpak zorgen we voor duidelijkheid, zodat jullie allebei weer verder kunnen.

In een vrijblijvend informatiegesprek vertellen we wat wij voor jullie kunnen betekenen bij het samenlevingscontract ontbinden.

Ontbinden samenlevingscontract: hulp van Divortium

Het ontbinden van een samenlevingscontract gaat zonder tussenkomst van de rechter. Waarom dan toch een mediator inschakelen? Wij zijn op de hoogte van alle ins en outs rondom het beëindigen van jullie samenlevingscontract.

Bij een breuk komen er vaak veel emoties los. Wij houden hier rekening mee en begeleiden jullie in het proces. Het is ons doel om duidelijke afspraken te maken, zodat jullie allebei verder kunnen. Als je besluit een mediator in te schakelen om een samenlevingscontract te ontbinden, zijn er verschillende redenen om voor Divortium te kiezen:

  •  MfN registermediators met ruim 12 jaar ervaring
  •  Kennis van alle financiële en juridische aspecten
  •  Persoonlijke benadering
  •  Kom langs op kantoor of kies voor videobellen

Door te kiezen voor Divortium, weet je zeker dat alles goed geregeld wordt rondom het ontbinden van het samenlevingscontract.

Beëindigen samenlevingscontract: de procedure

Het beëindigen van een samenlevingscontract kan in de meeste gevallen door het aanleveren van een schriftelijke opzegging door één van beide partijen. In de samenlevingsovereenkomst is opgenomen hoe partijen de samenlevingsovereenkomst kunnen ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld door een aangetekend schrijven naar de ander te sturen, met de opzegging van het samenlevingscontract. Controleer daarom altijd de afspraken die in het contract zijn opgenomen.

In tegenstelling tot een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen, hoeft er dus geen rechter aan te pas te komen om het samenlevingscontract te beëindigen. Als er (gezamenlijke) minderjarige kinderen zijn is het wel verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Afspraken over inboedel, spaargeld en meer

Met het ontbinden van de samenlevingsovereenkomst, zijn natuurlijk niet alle onderwerpen afgevangen. Het is verstandig om afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld de verdeling van spullen, gezamenlijke spaargelden of schulden en over de hypotheek. Ook het samenlevingscontract ontbinden met een koopwoning vereist goede afspraken.

De registermediators van Divortium begeleiden jullie van A tot Z bij dit traject. Bij het beëindigen van een samenlevingscontract zijn andere wettelijke bepalingen van toepassing dan bij een echtscheidingsprocedure of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Over het algemeen is de procedure een stuk eenvoudiger. In een vrijblijvend informatief gesprek leggen we graag uit wat in jullie situatie nodig is, mede afhankelijk van jullie behoeften.

Vaak laten partners een samenlevingscontract opstellen op het moment dat zij samen een woning gaan kopen, of op het moment dat er een kindje op komst is. In de praktijk wordt een samenlevingsovereenkomst vervolgens zelden tussentijds aangepast aan de veranderingen in de (gezins)situatie of wensen van beiden partijen. Dit kan bij de beëindiging van het samenlevingscontract voor vervelende situaties zorgen.

Voorkom strijd door afspraken goed vast te leggen

Bij de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst blijkt vaak dat de afspraken die partijen tijdens de samenleving met elkaar hebben gemaakt, niet schriftelijk vastgelegd zijn. Om strijd, onduidelijkheid en andere vervelende situaties te voorkomen tijdens de beëindiging, is het dus heel belangrijk om de afspraken hierover wel goed vast te leggen.

Komen jullie er te laat achter dat dit niet gebeurd is? Dan kan het extra verstandig zijn om een mediator in te schakelen voor het ontbinden van de samenlevingsovereenkomst. 

Samenlevingscontract beëindigen met kinderen

Hebben jullie een samenlevingscontract en verwachten jullie een kind? Dan moeten een aantal dingen goed geregeld worden, aangezien de officiële band met het kind niet voor beide ouders vanzelfsprekend is. De andere ouder (meestal vader, maar dit kan ook een duo-moeder zijn) moet om te beginnen het kindje erkennen. Hierdoor wordt deze ouder onderhoudsplichtig voor het kind en is het kind erfgenaam. De moeder moet toestemming geven voor de erkenning. Meestal regelen de ouders dit voor de geboorte van het kind, zodat de andere ouder het kind kan inschrijven bij de gemeente na de geboorte.

Sinds 01 januari 2023 krijgt de ouder die het kind erkend automatisch ook het ouderlijk gezag. Ouders die een kind voor 01 januari 2023 hebben erkend moeten alsnog ook het ouderlijk gezag aanvragen, ook als het kind in 2023 is geboren. Dit is een eenvoudige procedure door middel van een verzoek bij de griffie van het Kantongerecht. Als de ouder die het kind heeft erkend het gezag heeft gekregen over het kind, wordt dit aangetekend in het gezagsregister.

Er kunnen lastige en emotionele situaties ontstaan op moment dat bovenstaande zaken niet goed geregeld zijn en het samenlevingscontract ontbonden wordt. Hebben jullie vragen, of willen jullie onze hulp? Neem gerust contact met ons op!

Ouderschapsplan en samenlevingsovereenkomst

Ouders die gezamenlijk gezag hebben over een kind zijn verplicht het kind te verzorgen en op te voeden, daarnaast mogen ze ook officiële handelingen voor het kind verrichten. Denk bijvoorbeeld aan medische beslissingen of een schoolkeuze.

Als er minderjarige kinderen zijn en ouders gaan uit elkaar dan is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, waarin alle afspraken voor en over de kinderen worden vastgelegd. Lees hier alles over scheiden met kinderen. 

Testament

Vaak is er naast de samenlevingsovereenkomst ook een testament gemaakt. Het is van belang om te kijken wat er in het testament is geregeld. Meestal is het bijvoorbeeld zo dat de ex-partner in het testament wordt benoemd. Het is goed om dit te controleren en indien nodig of gewenst je testament te herroepen of een nieuw testament op te laten stellen. Het opstellen van een nieuw testament of het herroepen van een testament kan alleen bij een notaris.

Samenlevingscontract ontbinden met een mediator

Bij het ontbinden van een samenlevingsovereenkomst komt mogelijk meer kijken dan je denkt. We begrijpen dat het beter voor jullie is als er duidelijke afspraken op papier staan, zodat jullie allebei weer verder kunnen.

In een vrijblijvend informatiegesprek vertellen we wat de mogelijkheden zijn binnen jullie situatie. Daarnaast krijg je een beeld van de kosten voor mediation. Neem dus gerust contact op als jullie hulp willen bij het samenlevingscontract ontbinden.

Neem contact met ons op

Contact Us
Selectievakjes