Echtscheidings procedure

Echtscheidingsprocedure

Divortium staat klaar om jullie door een echtscheidingsprocedure te helpen. Er komt veel op je af als je gaat scheiden en emoties spelen vaak een belangrijke rol. Voorkom dat je door de bomen het bos niet meer ziet en er open eindjes blijven bestaan. Als scheidingsmediators helpen wij bij het maken van gezamenlijke afspraken zodat jullie allebei verder kunnen.

We hebben ruim 10 jaar ervaring met echtscheidingsprocedures en zijn een logisch alternatief als je wilt scheiden zonder advocaat. Maatwerk is van groot belang bij scheidingen, geen situatie is immers hetzelfde. Neem daarom contact op voor een vrijblijvend informatiegesprek, zodat je weet wat de mogelijkheden en kosten zijn bij een scheidingsprocedure.

Echtscheidingsprocedure: waarom Divortium?

Als MfN registermediators van Divortium zijn we van alle onderdelen binnen een scheiding uiteraard goed op de hoogte en begeleiden we je nauwkeurig bij alle stappen in de echtscheidingsprocedure.

Niet alleen hebben we alle juridische en financiële kennis, ook begrijpen we als geen ander dat er allerlei gevoelens, pijn en frustraties kunnen komen kijken bij scheidingen. Hier houden we dan ook rekening mee gedurende het proces. Waarom kies je voor ons?

  •   Meer dan 10 jaar ervaring als scheidingsmediator;
  •   Persoonlijke benadering en werkwijze;
  •   Juridische en financiële kennis van alle aspecten binnen een scheidingsprocedure;
  •   Gezamenlijke afspraken maken voorkomt vechtscheidingen;
  •   Alle voordelen van een echtscheiding zonder advocaat.

Lees hier alles over de kosten van een scheidingsprocedure.

Hulp bij scheiding voor duidelijkheid en rust

Met ruim 10 jaar ervaring als registermediators weten wij precies hoe we een echtscheidingsprocedure moeten doorlopen. Voor de duidelijkheid: maatwerk speelt een grote rol, want elke situatie is anders. We zorgen ervoor dat alle punten worden besproken en worden vastgelegd die in jullie situatie van toepassing zijn.

In de afgelopen 10 jaar hebben we vele partijen geholpen bij hun scheiding zonder advocaat en volledige afwikkeling bij de rechtbank. Door het maken van gezamenlijke afspraken wordt een vechtscheiding voorkomen. Er komt zo snel mogelijk duidelijkheid en rust voor alle partijen, in een toch al onzeker periode.

Het ouderschapsplan

In een ouderschapsplan, dat vaak een belangrijke rol speelt binnen de echtscheidingsprocedure, worden alle afspraken voor de kinderen vastgelegd. Deze afspraken zijn uiteraard onderhevig aan mogelijke veranderingen in de toekomst, zoals andere behoeften van de kinderen als zij ouder worden of veranderingen in de leefsituatie van één van de ouders. Lees hierover meer op de pagina over “Scheiden en kinderen”.

Divortium helpt bij jullie echtscheidingsprocedure

Scheiden zonder advocaat biedt veel voordelen, zeker als je de registermediators van Divortium inschakelt. Wij bieden hulp bij jullie scheiding op een deskundige manier en zorgen dat alles wordt besproken en vastgelegd, waardoor jullie het overzicht behouden. Dankzij onze jarenlange ervaring en juridische en financiële kennis op het gebied van scheidingen, kunnen we iedere scheiding begeleiden naar de wensen en behoeften van de partijen.

Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken? Twijfel niet en neem contact op met Divortium. We helpen je graag met het vakkundig doorlopen van je echtscheidingsprocedure.

Inhoud van een procedure voor echtscheiding

Er komt een hoop kijken bij een echtscheidingsprocedure. Afhankelijk van de situatie zal een convenant en (bij minderjarige kinderen) een ouderschapsplan moeten worden ingediend bij de rechtbank. De rechter geeft vervolgens een beschikking af waarin de echtscheiding tussen partijen wordt uitgesproken. Dan ben je echter nog niet gescheiden. De scheiding is pas helemaal definitief als de beschikking is ingeschreven in de registers van de gemeente waarin jullie zijn gehuwd.

In een convenant worden alle zakelijke afspraken vastgelegd die tussen de partijen zijn gemaakt. Denk aan afspraken over de woning, de inboedel, partneralimentatie, pensioen, motorvoertuigen, verzekeringen, fiscale afspraken en ook afspraken over eventuele bedrijven en meer.

Vanwege de vele verschillende regels die hierbij een rol kunnen spelen, is het belangrijk hulp bij je scheiding in te schakelen. Door afspraken compleet te maken en vast te leggen in een convenant, is er duidelijkheid en kunnen beiden partijen verder. Zo voorkom je dat er achteraf vervelende verrassingen komen of zaken toch nog niet geregeld zijn.

Scheiden zonder advocaat, wat zijn de voordelen?

Als je getrouwd bent dan moet je naar de rechtbank om te scheiden. Dit kan op verschillende manieren. Enerzijds is het mogelijk een eenzijdig verzoek in te dienen bij de rechtbank. Meestal wordt voor deze manier gekozen als de andere partij niet wil meewerken. Er komt dan een rechterlijke procedure met aan het einde een beschikking van de rechtbank voor de echtscheiding. Een rechter past bij het maken van zijn beslissingen de wet letterlijk toe.

Bij een dergelijke procedure hebben beide partijen een advocaat ingeschakeld die opkomt voor de belangen van de partij die zij vertegenwoordigt. Een eenzijdige echtscheidingsprocedure is daarom meestal een langdurig en kostbaar traject. 

Het is ook mogelijk om een scheiding te regelen door middel van een gezamenlijk echtscheidingsverzoek. Partijen overleggen dan samen over de te maken afspraken voor hun scheiding en bij de rechtbank volgt dan een administratieve procedure. De rechter neemt dan meestal 1-op-1 alle afspraken, zoals die door partijen zijn gemaakt, over in de beschikking.

Maatwerk en snellere scheidingsprocedure

De ervaring leert dat afspraken die door partijen samen zijn gemaakt vaak veel bestendiger zijn dan afspraken die zijn opgelegd door een rechter. Daarnaast kunnen jullie samen afspraken op maat maken voor jullie specifieke situatie en rekening houden met alle belangen die er zijn, waaronder ook niet financiële belangen.

Verder is een procedure van echtscheiding bij een gezamenlijk verzoek vele malen korter en dus goedkoper. De kwaliteit (hoe partijen de afspraak als “eerlijk” en ”goed” ervaren) van de afspraken in de specifieke situatie, is natuurlijk altijd het meest belangrijk!

Voor iedere situatie is dus een manier om een scheiding te regelen. Als het enigszins mogelijk is, probeer dan een gezamenlijk verzoek in te dienen bij de rechtbank. Dit heeft over het algemeen voor alle betrokkenen de meeste voordelen, in een toch al moeilijke periode.

Als de echtscheidingsbeschikking is afgegeven dan moet deze nog worden ingeschreven in de registers van de gemeente. Als beide partijen het eens zijn met de gemaakte afspraken, kunnen zij een akte van berusting ondertekenen (waarin wordt aangegeven dat je niet in hoger beroep gaat). De beschikking tezamen met de akten van berusting worden dan ingeschreven bij de gemeente. De echtscheidingsprocedure is dan afgerond en de echtscheiding is definitief.

Hoe lang duurt een procedure?

Dit is uiteraard afhankelijk van de specifieke situatie. Het maken van afspraken (voor het convenant en eventueel het ouderschapsplan) hebben jullie zelf in de hand. Als een gezamenlijk verzoek eenmaal is ingediend bij de rechtbank duurt het over het algemeen een paar weken voordat de beschikking wordt afgegeven.

Vervolgens dient er nog post heen en weer gestuurd te worden voordat de echtscheiding kan worden ingeschreven in de registers van de gemeente. Dit administratieve deel van de echtscheidingsprocedure duurt dus over het algemeen slechts een paar weken.

De duur van het maken van de afspraken ten behoeve van het convenant en eventueel het ouderschapsplan is afhankelijk van de specifieke situatie. Soms lukt het om in één of enkele gesprekken alle afspraken te bespreken. En soms is er meer tijd nodig om over alle onderwerpen een besluit te kunnen nemen. Is er bijvoorbeeld sprake van een eigen woning, een bedrijf, huwelijkse voorwaarden en kinderen? Is alle benodigde informatie beschikbaar en compleet of moet er nog veel worden uitgezocht? Lukt het om gezamenlijk de afspraken te bespreken, spelen emoties een grote rol?  

Als alle afspraken zijn gemaakt en vastgelegd is de administratieve afhandeling bij de rechtbank en de gemeente afgerond in een aantal weken.