Scheiden en een eigen onderneming

Scheiden en een eigen onderneming

Een scheiding of beëindiging van je geregistreerd partnerschap is op zich al een ingrijpende gebeurtenis. Als er echter ook een eigen onderneming in het spel is, komen er waarschijnlijk nog meer vragen op je af. Waar moet je allemaal aan denken met een eigen onderneming in een (echt)scheidingsprocedure? Hoe wordt de hoogte van de partner- en/of kinderalimentatie vastgesteld bij wisselende inkomsten uit de onderneming? Hoe wordt de waarde van de onderneming vastgesteld? Kan het bedrijf voortbestaan als ik mijn ex-partner moet uitkopen? Met een registermediator van Divortium wordt samen met jullie alles op een rij gezet.

(beperkte) gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden?

Het hangt af welk huwelijksgoederenregime van toepassing is hoe bij de scheiding alles wordt verdeeld. Bij een gemeenschap van goederen moet er een verdeling van alle bezittingen en schulden plaatsvinden. Het bedrijf, of de waarde daarvan, is dan ook gemeenschappelijk bezit. Echter, veel ondernemers zijn gehuwd met huwelijkse voorwaarden of zijn een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden aangegaan, waarin het bedrijf buiten het gemeenschappelijk bezit is gehouden. Bij een scheiding is dan, in principe, geen verdeling van de waarde van je bedrijf aan de orde. In de huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden wordt vaak een verrekenbeding opgenomen. Hebben jullie nog nooit verrekend, dan kan worden bepaald dat een verrekening plaats vindt alsof er een gemeenschap van goederen is geweest. 

Sinds 1 januari 2018 is de Wet beperkte gemeenschap van goederen van kracht. Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden, dan is er een gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden, dus ook de waarde van de onderneming, vallen in de gemeenschap van goederen.

Ben je na 1 januari 2018 getrouwd zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden of ben je een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden aangegaan, dan betekent dat dat alle bezittingen en/of schulden die tijdens het huwelijk/ geregistreerd partnerschap zijn ontstaan, gemeenschappelijk zijn. De bezittingen en/of schulden die je had voor het huwelijk/ geregistreerd partnerschap blijven privé. Had je voor het huwelijk/ geregistreerd partnerschap al een bedrijf dan blijft het bedrijf privé. De eigenaar van het bedrijf zal waarschijnlijk wel een vergoeding moeten betalen aan de gemeenschap.

Willen jullie er samen in goed overleg uitkomen? Schakel dan een ervaren mediator in van Divortium. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van scheidingen met een onderneming. De gemaakte afspraken worden duidelijk in het convenant vastgelegd.

Hoe bepaal  je de waarde van de onderneming?

Als een ondernemer gaat scheiden en de onderneming moet worden meegenomen bij de scheidingsafwikkeling, dan rijst de vraag tegen welke waarde. Meestal zal er een goede balans gevonden moeten worde tussen de voortzetting van de onderneming en de lasten die gedragen moeten worden.

De waarde die in de boekhouding op de balans is vermeld is kan een uitgangspunt zijn. In de waardering van een onderneming spelen vaak meer zaken een rol dan alleen de waarde op de balans. In overleg wordt er gekeken of het beter is om de onderneming te laten waarderen door een deskundige. Er wordt dan rekening gehouden met toekomstige kansen en bedreigingen want het is meestal niet de bedoeling dat de continuïteit van de onderneming in gevaar gaat komen

Na een eventuele waardering van bedrijf door een deskundige wordt duidelijk voor welke waarde je  je ex-partner kunt uitkopen of welke waarde er verrekend moet worden.

Ondernemer en alimentatie

Zijn er minderjarige kinderen dan zullen jullie beide naar draagkracht bij moeten dragen in de kosten voor de kinderen. Heeft je ex-partner onvoldoende inkomsten om de levensstandaard van voor het huwelijk/ geregistreerd partnerschap voort te zetten dan kan het zijn dat er partneralimentatie afgesproken gaat worden.

Maar stel dat de ondernemer sterk wisselende inkomsten heeft, wat dan?

Voor de alimentatieberekening wordt er onder andere gekeken naar de gemiddelde winst uit de onderneming over de afgelopen drie jaar en er wordt overlegd wat de verwachte inkomsten gaan zijn. Belangrijk is dat in het convenant en ouderschapsplan wordt opgenomen dat indien de uitgangspunten wijzigen de alimentatie ook periodiek wordt bijgesteld.

Neem contact met ons op

Contact Us
Selectievakjes