Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen is vanzelfsprekend geen ideale combinatie. Een scheiding heeft veel invloed op kinderen. Er breekt een onzekere tijd voor ze aan. Ze hebben vaak veel vragen en zorgen, zoals “waar ga ik straks wonen?”, “kan ik nog wel naar dezelfde school?”, “blijf ik straks papa of mama nog wel zien?” en “kan ik nog wel blijven sporten?”.

Om alles goed te regelen is het verstandig om Divortium in te schakelen. Als MfN registermediators helpen we jullie bij het opstellen van een uitgebreid plan, waarin heldere en duidelijke afspraken voor iedereen zijn opgenomen.

Dankzij meer dan 12 jaar ervaring met zaken als alimentatie en het ouderschapsplan kunnen jullie rekenen op de beste ondersteuning. Maak daarom nu een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Scheiden en kinderen: hoe ga je hiermee om?

Belangrijk is om met de kinderen te blijven communiceren, ze de ruimte geven om hun verhaal te doen en hun gevoelens te uiten. Geef aan dat ze bij beide ouders terecht kunnen en dat jullie onvoorwaardelijk van ze houden. Gun ook de andere ouder de rol als ouder en praat niet slecht over de andere ouder.

Daarnaast is er voor de kinderen en echtscheiding aandacht voor de volgende onderwerpen: hoe vertel ik het de kinderen?, het effect van een scheiding (afhankelijk van de leeftijd van het kind), opa en oma scheiden mee en loyaliteit en het loyaliteitsconflict.

Advies of hulp nodig? Bij een scheiding komt veel kijken, zowel financieel als juridisch. Ook emoties spelen vanzelfsprekend een grote rol. Schakel gerust Divortium in:

  •   Meer dan 12 jaar ervaring met echtscheidingsprocedures;
  •   Professionele werkwijze, persoonlijke benadering;
  •   Kom langs op kantoor of regel als via videobellen;
  •   Juridische en financiële kennis op het gebied van scheiden en kinderen.

Ouderschapsplan wettelijk verplicht

Als je besluit om niet samen verder te willen en er zijn minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken, dan is een ouderschapsplan nodig. Sinds 2009 is een ouderschapsplan wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag) en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Als één ouder het gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag mag het kind blijven zien, maar is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind. Aangeraden wordt om alsnog het gezag aan te vragen. Gezag aanvragen kan via www.rechtspraak.nl.

Wat staat er in een ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staat o.a. hoe jullie de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan, staan afspraken hoe jullie de zorg verdelen, hoe jullie elkaar informeren en hoe jullie samen beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen. Daarnaast staan er ook afspraken in over hoe jullie de kosten van de verzorging en opvoeding verdelen, bijvoorbeeld kinderalimentatie of een kinderkostenregeling.

Naast de ‘verplichte onderdelen’ kunnen er ook andere afspraken worden opgenomen die voor jullie belangrijk zijn. Willen jullie bijvoorbeeld afspraken maken over huisregels, school en opvang of een nieuwe partner? Ook wordt er vaak afgesproken hoe vaak en wanneer jullie het ouderschapsplan evalueren. Een ouderschapsplan is een moreel plan. Het voorkomt irritatie als de afspraken duidelijk zijn en als beide ouders zich eraan houden. Zorg daarom steeds voor een up-to-date ouderschapsplan!

Loyaliteitsconflict

Alhoewel er in het ouderschapsplan aangegeven moet worden hoe de kinderen betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan is het belangrijk om kinderen nooit te laten kiezen. Vaak geven ouders aan dat hun kinderen bijvoorbeeld zelf mogen kiezen bij wie ze willen gaan wonen na de scheiding.

Zeker als de kinderen ouder dan 12 jaar zijn, wordt vaak ten onrechte gedacht, dat kinderen zelf mogen kiezen. Kinderen kunnen echter niet kiezen. Je kan je kinderen vragen of zij ideeën hebben en aangeven dat jullie daar zoveel mogelijk rekening mee willen houden, maar dat jullie uiteindelijk beslissen.

Regelmatig worstelen kinderen tijdelijk met hun loyaliteit, dat is normaal. In geval van een scheiding, en zeker een scheiding met veel conflicten, kunnen kinderen erg last krijgen van een loyaliteitsconflict. Bij complexe scheidingen kunnen ouders hun kinderen bewust of onbewust dwingen om te kiezen. Kinderen zijn van nature loyaal aan beide ouders en willen of kunnen niet kiezen. Dit kan leiden tot een loyaliteitsconflict en geeft kinderen letterlijk het gevoel constant in een spagaat te zitten.

Kinderalimentatie of kinderkostenrekening

Als ouder ben je onderhoudsplichtig voor je kinderen tot 18 jaar of eventueel tot 21 jaar indien ze nog niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig. Als je kind gaat studeren kun je afspraken maken om een bijdrage te betalen tot een hogere leeftijd. Vanaf het tijdstip dat een kind meerderjarig wordt, wordt de alimentatie/bijdrage aan het kind zelf overgemaakt, tenzij het kind op dat moment nog bij vader/moeder woont en daarover afspraken gemaakt zijn in het ouderschapsplan.

Hoogte kinderalimentatie of bijdrage kinderkostenrekening

Leidraad bij het vaststellen van de kinderalimentatie/bijdrage kinderkostenrekening is dat de kinderen er na de scheiding zo min mogelijk op achteruit mogen gaan. De hoogte van de kinderalimentatie/bijdrage kinderkostenrekening wordt vastgesteld op basis van de volgende punten;

  •  Het gezinsinkomen
  •  Behoefte van de kinderen
  • De draagkracht
  •  Eventuele zorgkorting [voor de alimentatieplichtige]

Bij de berekening wordt rekening gehouden met eventuele toeslagen, het kindgebonden budget en het inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Ook als er co-ouderschap wordt afgesproken kan er sprake zijn van te betalen kinderalimentatie. Als er verschil is in de hoogte van inkomen van de ouders, zal hoogstwaarschijnlijk de meest verdienende ouder kinderalimentatie moeten betalen. Uitgangspunt bij kinderalimentatie is dat de kinderen qua levensstandaard zo min mogelijk na de scheiding er op achteruit mogen gaan. Bij co-ouderschap wordt ook vaak een kinderkostenrekening geopend, waar de ouders naar draagkracht maandelijks een bedrag op storten en waar vanuit de verblijfsoverstijgende kosten worden betaald.

Neem contact met ons op

Contact Us
Selectievakjes