Erfenis en scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die niet alleen emotionele maar ook juridische en financiële gevolgen heeft. Een van de complexere aspecten is het omgaan met een erfenis en scheiding. Wat gebeurt er met een erfenis tijdens of na een scheiding? Wat doe je met je testament? Op deze pagina geven we je een overzicht van de belangrijkste zaken die je moet weten en hoe een specialist je hierbij kan helpen.

Het inschakelen van een specailist bij erfenis en scheiding

Ook voor vragen over scheiden en erfenis kun je bij Divortium terecht. Marieke van Namen, als executeur en registermediator bij Divortium, zet zich tevens in voor een zorgvuldige, eerlijke en transparante afhandeling van nalatenschappen (Nagelaten). Met respect voor de wensen van de overledene en de belangen van de nabestaanden, biedt zij ondersteuning.

Na haar studie notarieel recht heeft ze gewerkt in de financiële sector en ervaring opgedaan met financiële en verzekeringsvraagstukken. Ook als coach en trainer heeft ze mensen begeleid in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Marieke begrijpt de emotionele, juridische en fiscale uitdagingen rondom een erfenis. Haar aanpak kenmerkt zich door empathie, transparantie en professionaliteit. Marieke kijkt graag hoe ze jullie kan helpen met de vraagstukken rondom scheiden en erfenis.

Na(ge)laten Logo

 

Juridische aspecten van een erfenis en scheiding

Bij een scheiding is het van belang om te begrijpen hoe de wet omgaat met erfenissen. Er zijn grote verschillen afhankelijk van relatie (samenwonend, huwelijk/geregistreerd partnerschap met of zonder huwelijkse-/partnerschaps voorwaarden) en gesloten voor of na 1 januari 2018. Bij een huwelijk/ geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen valt een erfenis, tenzij er een uitsluitingsclausule is, in de gezamenlijke boedel. Het inschakelen van een specialist zoals Marieke kan ervoor zorgen dat jullie meer inzage krijgen in welke wet- en regelgeving er op jullie situatie van toepassing is.

Uitsluitingsclausules en hun impact

Een uitsluitingsclausule in een testament zorgt ervoor dat een erfenis alleen aan de erfgenaam toekomt en niet gedeeld hoeft te worden met de ex-partner. Dit is vooral relevant bij scheidingen, omdat het ervoor zorgt dat persoonlijke erfenissen buiten de verdeling blijven.

Erfenis tijdens de scheidingsprocedure

Als je een erfenis ontvangt terwijl de scheiding nog niet is afgerond, kan dit de verdeling bemoeilijken. Het is cruciaal om te weten welke juridische stappen je moet nemen om ervoor te zorgen dat de erfenis correct wordt behandeld en verdeeld.

Schenkingen en privé schenkingen

Schenkingen kunnen een ander juridisch kader hebben dan erfenissen. Privé schenkingen blijven buiten de verdeling van de gemeenschappelijke boedel, maar het is belangrijk om dit goed vast te leggen en te documenteren om toekomstige conflicten te vermijden.

Testament en scheiding

Bij een scheiding is het essentieel om je testament te herzien. Nieuwe persoonlijke en financiële omstandigheden vragen om aanpassingen om ervoor te zorgen dat je wensen correct worden uitgevoerd. Het herzien van een testament kan ingewikkeld zijn, maar voorkomt veel problemen in de toekomst.

Praktische tips en veelgemaakte fouten

Conflicten over erfenissen en schenkingen tijdens en na een scheiding kunnen worden vermeden door proactief te handelen. Zorg voor duidelijke communicatie en maak gebruik van professionele hulp om de juiste stappen te zetten. Veelgemaakte fouten, zoals het niet aanpassen van een testament of onduidelijke afspraken over schenkingen, kunnen zo worden vermeden.

Schakel een specialist in voor hulp bij scheiden en erfenis

Scheiden en het regelen van een erfenis kan complex en emotioneel belastend zijn. Bij Divortium begrijpen we deze uitdagingen en bieden we professionele ondersteuning om je door dit proces te leiden. Neem contact met ons op voor een consult en ontdek hoe wij je kunnen helpen om alles soepel en rechtvaardig te regelen.

Neem contact met ons op

Contact Us
Selectievakjes