Veelgestelde vragen over scheiden

Veelgestelde vragen

Op deze pagina beantwoorden wij veelvoorkomende vragen over scheiden. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op. 

Wat is een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand?

Een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand is een tegemoetkoming in de kosten van mediation. Je betaalt zelf alleen een eenmalige eigen bijdrage (van in 2024 € 61,- of € 121,- per persoon, afhankelijk van de hoogte van het inkomen). De mediator ontvangt na afronding van de mediation een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand?

Er wordt gekeken of het verzamelinkomen onder het vastgestelde norminkomen ligt én er wordt gekeken of het eigen vermogen lager is dan het van toepassing zijnde heffingsvrij vermogen. In een vrijblijvend informatiegesprek checken we altijd of één van jullie of allebei in aanmerking komt/komen voor een toevoeging. Indien een toevoeging mogelijk is dan vragen wij deze voor jullie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat zijn de kosten van mediation?

Als je in aanmerking komt voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand, dan ben je alleen een eigen bijdrage van eenmalige eigen bijdrage (van in 2024 € 61,- of € 121,- per persoon, afhankelijk van de hoogte van het inkomen) verschuldigd.

Is er geen toevoeging van toepassing dan kun je kiezen tussen een vast honorarium of voor het uurtarief. Deze zijn afhankelijk van de specifieke situatie. In een vrijblijvend informatiegesprek lichten we graag de kosten voor jullie situatie uit, uiteraard nadat we eerst een check hebben gedaan of één van jullie of allebei in aanmerking komt/komen voor een toevoeging.

Hoe lang duurt een mediationtraject?

Dit is uiteraard afhankelijk van de jullie situatie. Over hoeveel en welke onderwerpen moeten afspraken worden gemaakt? Daarnaast hangt dit af van hoe makkelijk of moeilijk het is om gezamenlijke afspraken te maken. Emoties kunnen een belangrijke spelen bij een scheiding. Gemiddeld duurt een mediation ongeveer 3 maanden.

Is onze situatie geschikt voor mediation?

De ervaring leert dat afspraken die gezamenlijk zijn gemaakt meer draagkracht hebben voor de toekomst van beiden. Uiteraard moet het mogelijk zijn, op welke manier dan ook, om samen afspraken te kunnen maken. Voor mediation is het van belang dat beiden de intentie hebben om er gezamenlijk uit te willen komen. Hierbij is het belangrijk dat beiden rekening kunnen houden met de gezamenlijke belangen en de belangen van de ander.

Hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden?

Aan de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden is één van de moeilijkste gesprekken. Kinderen herinneren zich dit gesprek vaak letterlijk de rest van hun leven. Probeer daarom samen dit gesprek met de kinderen te voeren op een rustig moment en in een vertrouwde omgeving. Houd het kort en vertel wat de situatie is. Geef daarbij aan dat de kinderen niet de oorzaak zijn van de scheiding en dat ze nooit hoeven te kiezen tussen jullie als ouders. Dat jullie beiden onvoorwaardelijk van de kinderen blijven houden.

Als de scheidingsmelding aan de kinderen niet verlopen is zoals gewild, dan kun je dit natuurlijk altijd alsnog een keer overdoen.

Is het verdelen van pensioen verplicht?

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt dan is er een speciale wet (Wet verevening Pensioenrechten bij scheiding) die aangeeft dat het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap verdeeld moet worden na scheiding. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Deze wet is “regelend” recht, dus bij overeenstemming mag je hiervan afwijken. Tijdens de mediation informeren wij jullie uitvoerig over de verschillende mogelijkheden.

Kan één van ons de woning overnemen?

Of het mogelijk is of één van jullie de woning kan overnemen is afhankelijk van de financiële situatie en de afspraken die jullie hierover willen maken. Het is raadzaam om een adviesgesprek bij een onafhankelijke hypotheekadviseur te hebben om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Wij hebben een groot netwerk van gespecialiseerde hypotheekadviseurs voor scheidingen. Hiervan kunnen jullie altijd vrijblijvend gebruik maken, wij verwijzen jullie graag door. Als jullie zelf een hypotheekadviseur hebben is dat uiteraard ook prima.

Is er bij co-ouderschap nog kinderalimentatie van toepassing?

De totale kosten voor kinderen bestaan uit verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten. Verblijfskosten zijn de kosten die je maakt in je eigen huishouding, denk aan huur, hypotheek, eten en drinken, energielasten, etc. Verblijfsoverstijgende kosten zijn de kosten voor bijvoorbeeld school, sport, kleding, etc. Bij een co-ouderschap worden de verblijfskosten gelijk gedeeld (ieder heeft immers (ongeveer) de helft van de zorg voor de kinderen). Afhankelijk van de inkomens van beide ouders en dus de draagkracht om de kosten voor de kinderen te betalen, kan het zo zijn dat ook bij een co-ouderschap er kinderalimentatie van toepassing is. Dit kan zijn voor de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen en/of voor de verblijfskosten van de kinderen.

Kinderen mogen er niet op achteruit gaan na een scheiding, als dit niet nodig is. Het is van belang dat de kinderen bij beide ouders een ongeveer vergelijkbare levensstandaard hebben (zodat voorkomen wordt dat de kinderen bij de ene ouder wekelijks biefstuk eten en bij de ander ouder droog brood).

Hoe vinden we een nieuwe woning?

Een nieuwe woning vinden in deze tijd is lastig. Toch lukt het uiteindelijk vrijwel altijd. Wij raden aan om je direct in te schrijven bij een woningbouwcorporatie, vaak geldt hier een inschrijfduur om in aanmerking te komen voor een (sociale) huurwoning. Daarnaast helpt het om aan zoveel mogelijk mensen aan te geven dat je opzoekt bent naar een woning. Via via lukt het vaak een woning te vinden. Denk daarnaast ook creatief. Kun je bijvoorbeeld (tijdelijk) in een woning wonen die leegstaat of van iemand die langere tijd weg is? Of zet je zoektocht op social media, dan kunnen heel veel mensen met je meedenken. Makelaars hebben vaak ook huurwoningen in de verhuur. Daarnaast is het altijd raadzaam om te onderzoeken of het mogelijk is een woning te kopen.

Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf kiezen toch?

Kinderen vanaf 12 jaar mogen aangeven wat zij belangrijk vinden en hoe zij denken over bepaalde afspraken voor hen. Het is niet zo dat kinderen vanaf deze leeftijd mogen kiezen. Wel is het van belang kinderen te betrekken in de afspraken voor en over hen.

Als ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gaan scheiden, dan krijgen kinderen vanaf 12 jaar een uitnodiging van de kinderrechter voor een kindgesprek. Het kindgesprek is een informeel gesprek waarin het kind zijn of haar verhaal kan vertellen. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.

Is een ouderschapsplan verplicht?

Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht, als je uit elkaar gaat en minderjarige kinderen hebt waarover je beiden het gezag hebt. Of je nu getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of samenwonend bent en gaat scheiden. Een ouderschapsplan is naast de juridische verplichting verstandig om te maken. Het geeft duidelijkheid voor zowel de ouders als de kinderen over de afspraken die zijn gemaakt voor het kind/de kinderen.

Wanneer heb ik recht op kindgebondenbudget?

Kindgebondenbudget is inkomensafhankelijk. Kindgebondenbudget volgt de kinderbijslag. Dus alleen als je kinderbijslag voor een kind ontvangt (de aanvrager voor kinderbijslag bent) heb je (afhankelijk van de hoogte van je inkomen) recht op kindgebondenbudget.

Is partneralimentatie verplicht?

Partneralimentatie is regelend recht, wat betekend dat je bij overeenstemming mag afwijken van de wettelijke regelgeving. In de wet is een recht en plicht opgenomen voor partneralimentatie voor gehuwden en geregistreerd partners na scheiding. Hiervan mag je dus afwijken als jullie hierover overeenstemming hebben. Alleen als 1 van beiden een bijstandsuitkering heeft dan kan er niet worden afgeweken van het wettelijk kader. De gemeente heeft dan een zogenaamd verhaalsrecht op de ex-partner. Dit betekend dat als de ex-partner draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, dit bedrag in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering of bij de ex-partner door de gemeente wordt verhaald.

Hoeveel jaren moet ik partneralimentatie betalen?

De hoofdregel voor de wettelijke duur van partneralimentatie is afhankelijk van hoe lang het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaren. Hierop zijn een drietal uitzonderingen:

  • bij kinderen onder de 12 jaar, is de duur van partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is geworden;
  • bij een alimentatiegerechtigde die binnen 10 jaar in aanmerking komt voor AOW en het huwelijk langer dan 15 jaren heeft geduurd;
  • bij een huwelijk langer dan 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde geboren is voor 1970.

Als er meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de langste termijn. In onderling overleg kunnen cliënten afwijkende afspraken maken over de duur van partneralimentatie.

Wanneer is de scheiding definitief?

Een scheiding is definitief als deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin cliënten zijn getrouwd of waarin zij een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Wanneer zijn we geen fiscale partners meer?

Bij gehuwden en geregistreerd partners eindigt het fiscale partnerschap als aan 2 voorwaarden is voldaan:

  • het verzoekschrift voor scheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de rechtbank (de scheiding hoeft dan nog niet definitief te zijn) én
  • partijen zijn op verschillende adressen ingeschreven in de BRP (wonen op verschillende adressen).

Bij samenwoners ben je geen fiscaal partners meer als partijen op verschillende adressen in de BRP staan ingeschreven.
In het jaar van scheiding is het mogelijk om nog wel het hele jaar te kiezen voor voljaarpartnerschap (alsof je het hele jaar fiscale partners was). Het is raadzaam de IB-aangifte over het jaar waarin jullie zijn gescheiden (én het jaar erna) door een deskundige te laten verzorgen.

Wanneer kan ik huurtoeslag krijgen?

Huurtoeslag is de enige toeslag die je al kunt aanvragen tijdens de relatie (dus nog voordat je officieel gescheiden bent/ geen toeslagpartner meer bent van elkaar). Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie www.toeslagen.nl

Hoe verdeel je de inboedel?

Verdeling van inboedelgoederen is een “vrije” post in het convenant. Hier kan verschillend mee om worden gegaan. Vaak zien wij dat cliënten in onderling overleg de inboedelgoederen verdelen, indien nodig met een verrekening. Ook wordt er regelmatig een lijst gemaakt van de (grote/duurdere) inboedelgoederen met verdeling. Zijn er dan goederen die beiden toebedeeld willen krijgen dan zal hierover een keuze gemaakt moeten worden. Een tip kan zijn om alvast op Marktplaats te zoeken naar inboedelgoederen die aangeschaft zullen moeten worden of vraag om je heen wie er wellicht dubbele spullen in huis heeft staan. Wij horen vaak dat cliënten hiermee geholpen zijn.

Wanneer naar de rechtbank voor een scheiding?

Als je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen hebt, dan zal een verzoekschrift moeten worden ingediend bij de rechtbank. Als je gezamenlijk alle afspraken maakt (in mediation) dan is de procedure bij de rechtbank een administratieve procedure. Jullie hoeven dan niet naar de rechtbank toe.

Scheiden bij een mediator, moet ik dan nog naar de rechtbank toe?

Als je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen hebt, dan zal een verzoekschrift moeten worden ingediend bij de rechtbank. Als je gezamenlijk alle afspraken maakt (in mediation) dan is de procedure bij de rechtbank een administratieve procedure. Jullie hoeven dan niet naar de rechtbank toe.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Een ouderschapsplan bevat een aantal verplichte onderdelen, zoals de zorgverdeling, betrokkenheid van de kinderen bij de afspraken in het ouderschapsplan, de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen, hoe en hoe vaak jullie elkaar informeren over de kinderen en hoe jullie samen belangrijke beslissingen over/voor de kinderen maken (denk aan een schoolkeuze of financiële beslissingen).

Wij streven ernaar jullie te begeleiden in het opstellen van een uitgebreid ouderschapsplan, zodat deze toekomstbestendig is en mogelijke irritaties in de toekomst (zoveel als mogelijk is) voorkomt. Je kunt dan denken aan afspraken over verjaardagen van de kinderen, zorgverdeling tijdens vakanties en feestdagen, contacten met familie en hoe vaak en wanneer de afspraken in het ouderschapsplan te evalueren en bij te stellen indien nodig. De behoefte van de kinderen kan immers wijzigen als ze ouder worden en jullie persoonlijke situaties kunnen ook veranderen. Belangrijk dus om de afspraken regelmatig te evalueren en bij te stellen, zodat er steeds een up-to-date ouderschapsplan is.

Is kinderalimentatie aftrekbaar?

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar en ook niet belast. Kinderalimentatie is dus een netto betaling.

Is partneralimentatie aftrekbaar?

Partneralimentatie is voor de alimentatiebetaler aftrekbaar in de 1e schijf (dus maximaal tegen het laagste tarief van de inkomstenbelasting). Voor de alimentatie-ontvanger is partneralimentatie belast tegen het geldende tarief in de inkomstenbelasting. Daarnaast is Zvw-premie verschuldigd tot een bepaald vastgesteld inkomen.

Hoe werkt indexeren van alimentatie?

Jaarlijks, meestal half november van ieder jaar, wordt door de Minister van Rechtsbescherming het indexatiepercentage afgegeven waarmee alimentaties (dus zowel kinder- als partneralimentatie) moet worden geïndexeerd. Partijen dienen zelf het indexatiepercentage toe te passen op de te betalen/te ontvangen alimentatie. Het indexatiepercentage geldt steeds vanaf 01 januari van het nieuwe jaar.

Blijft de alimentatie altijd even hoog?

Als er wijzigingen zijn in de uitgangspunten die zijn gebruikt voor de berekening van alimentatie, dan bestaat er een recht om de hoogte van de alimentatie aan te passen. Partijen kunnen dit in onderling overleg met elkaar afstemmen of door de rechter laten vaststellen.

Wie mag in de huurwoning blijven wonen?

Dit is afhankelijk van wat er in de huurovereenkomst staat en tevens afhankelijk of er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap of samenwoning (met of zonder samenlevingsovereenkomst). Het zoeken van een nieuwe woning is in de huidige woningmarkt best heel lastig. Toch is het onze ervaring dat dit uiteindelijk steeds lukt. Het is raadzaam je direct in te schrijven bij een woningbouwcorporatie. De inschrijfduur is namelijk meestal bepalend hoe snel je in aanmerking komt voor een huurwoning. Ook helpt het je zoektocht naar een woning te delen met bekenden om je heen. De ervaring leert dat via via er vaak een woning gevonden wordt. Een woning kopen is natuurlijk ook een mogelijkheid. Laat je hiervoor altijd informeren door een onafhankelijke hypotheekadviseur. Wij brengen je graag in contact met hypotheekadviseurs uit ons netwerk.

Heb ik recht op urgentie bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning?

De gemeente bepaalt of er recht is op urgentie. De meeste gemeenten hebben een huisvestingsverordening waarin de regels staan wanneer er recht is op voorrang. Vraag dus bij je gemeente na of er een huisvestingsverordening is, waarin regels staan voor voorrang bij toewijzing van een woning. Als de gemeente dit niet heeft dan kan de woningbouwcorporatie zelf regels voor voorrang maken.

Kan een schuld bij één van beiden blijven?

Een schuld kan bij één van beiden blijven, dit heeft vaak wel juridische en/of fiscale consequenties. Tijdens de mediation leggen we dit graag uit voor de specifieke situatie.

Hoe waarderen we een bedrijf?

Het waarderen van een bedrijf is een expertise op zich. Of het nodig is een bedrijf te laten waarderen is afhankelijk van de situatie. Tijdens de mediation leggen we graag uit wat er in jullie situatie wel of niet nodig is.

Moet ik de helft van de waarde van mijn bedrijf delen met mijn ex-partner?

De afspraken die worden gemaakt over eventuele verdeling van de waarde van een bedrijf zijn regelend recht. Met andere woorden de afspraken hierover mag je zelf met onderlinge overeenstemming maken. Wel is het zo dat aan iedere afspraak juridische en/of fiscale consequenties kunnen zitten. Gedurende de mediation leggen wij graag uit wat de mogelijkheden zijn en wat hiervoor nodig is. Tevens welke consequenties de verschillende afspraken kunnen hebben.

Neem contact met ons op

Contact Us
Selectievakjes