“Hoera wij zijn in verwachting!” Dat jullie niet getrouwd zijn is vanzelfsprekend geen probleem,
maar vooralsnog moet je wel het een en ander regelen om als vader ook het gezag te krijgen. Op dit moment hebben alleen ouders die getrouwd zijn bij de geboorte van hun kindje automatisch gezamenlijk gezag. Dit geldt ook als je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan voor de geboorte van jullie kindje.

Niet getrouwd, wat nu?

Als een kindje buiten het huwelijk wordt geboren dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag. De vader kan het kind al vanaf de zwangerschap erkennen, maar dit kan ook nog op een later tijdstip. Om het kind te kunnen erkennen is er wel een schriftelijke toestemming nodig van de moeder. Is het kind 12 jaar of ouder dan zal het kind, naast de moeder, ook toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar is alleen de toestemming van het kind nodig.

Als het kind is erkend dan heb ik toch ook gezag?

Nee dat is in de huidige wetgeving niet het geval. Naast het kind erkennen moet apart het gezag worden aangevraagd of jullie moeten ervoor kiezen alsnog te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
Om het gezag aan te vragen moeten beide ouders een verzoek indienen bij de rechtbank. Ook niet-ouders kunnen het gezag hebben over een kind, maar in dat geval is er geen sprake van ouderlijk gezag maar van voogdij.

Maar wat houdt “gezag hebben” nu eigenlijk in?

Als je gezag hebt over een kind heb je het recht maar ook de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Je mag, als je gezag hebt, officiële handelingen uitvoeren voor het kind, zoals bijvoorbeeld toestemming geven voor een medische behandeling, een bankrekening openen en/of beheren of bijvoorbeeld je kind inschrijven op een school.
Ouders zonder gezag zijn wel wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van de opvoeding van hun kind, maar hebben geen rechten en plichten met betrekking tot de officiële handelingen en opvoeding.

Maar waarom is gezag hebben nu eigenlijk belangrijk?

Wij, scheidingsmediators, maken regelmatig mee dat er problemen ontstaan door het niet goed regelen van het ouderlijk gezag!

Vaak is er geen probleem als jullie nog samen zijn, maar wel op het moment dat jullie uit elkaar gaan. Omdat je als vader toestemming nodig hebt van de moeder is het helaas niet altijd meer vanzelfsprekend dat dat nog zonder slag of stoot gebeurt. Als je als vader geen gezag hebt mag je dus ook niet meebeslissen over de opvoeding van jullie kind en kan je niet optreden als wettelijke vertegenwoordiger. Als de moeder niet meer wil meewerken zal de rechter moeten beslissen.

Gelukkig komt er een wetswijziging

Deze wetswijziging houdt in dat de ongehuwde vader automatisch het ouderlijk gezag krijgt als hij het kind heeft erkend. Deze wetswijziging is door de eerste kamer goedgekeurd, maar het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe regels ingaan. De nieuwe regels gelden ook alleen voor ongehuwde ouders die een kind hebben erkend na de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. Voor ouders die hun kind hebben erkend voor de ingangsdatum blijft dus een gezamenlijk verzoek voor de rechtbank noodzakelijk.

Waarom was deze wetswijziging noodzakelijk?

In de praktijk wordt het verzoek tot gezamenlijk gezag aan te vragen bij de rechtbank regelmatig vergeten. Vaak wordt gedacht dat het kind erkennen voldoende is en dat er dan ook automatisch gezag is. Dit kan vooral tot problemen leiden als de ouders uit elkaar gaan.

Wij, de scheidingsmediators van Divortium, zullen bij een relatiebreuk altijd nagaan of er gezamenlijk gezag is en indien niet, jullie adviseren om alsnog het gezamenlijk gezag aan te vragen bij de rechtbank. In het ouderschapsplan wat met jullie wordt gemaakt worden alle afspraken rondom jullie kind(eren) opgenomen zodat jullie samen ook echt ouders kunnen blijven!

Contact

De mediators van Divortium, Marieke van Namen en Petra Schiphuis zijn beide MfN-registermediator en financieel en juridisch uitstekend onderlegd. Zowel Marieke als Petra begeleiden al ruim tien jaar bij scheidingen!

info@divortium.nl
www.divortium.nl

Maak van uw scheiding geen vechtscheiding!