In de media is een grote golf aan scheidingen voorspeld na de Corona periode. Tijdens deze periode was er namelijk weinig vertier, zaten mensen thuis op elkaars lip en was er veel onzekerheid. Dit alles leidt ertoe dat relaties, die mogelijk toch al stroef verliepen, escaleren, met een scheiding als gevolg. Tot overmaat van ramp is er sprake van een energiecrisis die het er voor veel mensen financieel niet makkelijker op maakt. Naast de kosten van de scheiding zijn er dus veel financiële onzekerheden. Toch zijn er voor verschillende financiële uitdagingen oplossingen voorhanden waar u wellicht niet aan gedacht heeft.

Inflatie

De kosten voor dagelijks levensonderhoud stijgen hard. Niet alleen de boodschappen, maar ook de nieuwe lasten voor energie drukken op het besteedbaar inkomen van velen. Voor mensen die gaan scheiden brengt dit onzekerheid met zich mee: “Kan ik het straks in mijn eentje wel allemaal nog wel betalen?”. De overheid heeft gelukkig een groot pakket aan maatregelen aangekondigd om hierin te ondersteunen. Daarnaast is er na een scheiding vaak de mogelijkheid om (hogere) toeslagen aan te vragen. Tot slot is het in sommige gevallen mogelijk om meer te gaan werken, nu de zorg voor kinderen meer verdeeld kan gaan worden.

Overspannen woningmarkt

De woningmarkt is het afgelopen jaar geëxplodeerd. De prijzen van koopwoningen reizen de pan uit en er is vrijwel geen betaalbare huurwoning te vinden. Dit is niet alleen voor starters een groot probleem, maar ook voor stellen die uit elkaar gaan. De zoektocht naar een eigen woning na scheiding is momenteel niet makkelijk. Het vergt creativiteit, doorzetting en hulp van derden (vrienden, familie en professionals). Iedere situatie is natuurlijk anders. Onze ervaring leert echter dat er in de praktijk steeds wel een oplossing gevonden wordt.

Scheiden is duur

“Het huwelijksfeest was goedkoper dan de scheiding”, een veel gehoorde uitspraak. Het is begrijpelijk dat geld uitgeven aan een trouwfeest leuker is dan geld besteden aan het goed regelen van een scheiding. Soms zien we dat mensen om die reden zelf de afspraken proberen te maken, vaak met alle gevolgen van dien. Zo is het vaak niet duidelijk op welke toeslagen na scheiding aanspraak gemaakt kan worden, of wordt men geconfronteerd met een onverwachte belastingaanslag na scheiding door de afspraken die zijn gemaakt. Soms worden afspraken voor kinderen snel of zelfs niet gemaakt, zonder echt na te gaan wat passend is voor de kinderen en de ouders. Dit kan natuurlijk erg vervelende situaties opleveren waarbij de kinderen of betrokken partijen benadeeld worden.

Bij een scheiding komen veel aspecten kijken, waarbij kennis van alle onderdelen van groot belang is. De fiscale regels zijn complex en wijzigen regelmatig. Scheiden is moeilijk, omdat naast alle emoties die er zijn er ook veel zakelijk geregeld moet worden.
Het is juist daarom dat wij adviseren om het nu goed te regelen om (financiële) problemen in de toekomst te voorkomen.

Kwaliteit

Zoals zo vaak wordt gezegd is kwaliteit belangrijk, dit geldt ook voor scheidingen. Hoe duidelijker en uitgebreider de afspraken zijn gemaakt en op papier staan, hoe meer rust er voor beide partners (en kinderen) is na scheiding.

Na het maken van gezamenlijke, duidelijke afspraken kunnen beiden zich gaan richten op de toekomst. Het is goed om het maken van deze afspraken te laten begeleiden door een professional. Iemand die neutraal en zonder emotie en belang, uiteraard wel met empathie, meekijkt met de afspraken en op de juiste momenten wijst op mogelijke consequenties van afspraken.

Zoek dus altijd naar een professional met verstand van zaken, met de nodige ervaring en een goed netwerk. Niet iedere mediator of advocaat is geschikt om een scheiding te begeleiden (ook al zeggen ze van wel). In onze ogen is een scheidingsspecialist iemand die naast een goede mediator te zijn ook juridisch en fiscaal onderlegd is. Dan weet je zeker dat de gemaakte afspraken kwalitatief goed op papier worden gezet en dat er niets vergeten wordt. Zo voorkom je problemen in de toekomst.

Scheiden kost geld

Dus ja, scheiden kost geld. Maar door het goed te regelen, begeleidt door een professional met verstand van zaken en aandacht voor alle aspecten, worden vele vervelende verrassingen in de toekomst voorkomen. Wellicht is er zelfs een mogelijkheid hier “subsidie” (toevoeging) voor aan te laten vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zo is er voor iedereen de mogelijkheid toegang te hebben tot een kwalitatief goede en juiste mediator.

Contact

De mediators van Divortium, Marieke van Namen en Petra Schiphuis zijn beide MfN-registermediator en financieel en juridisch uitstekend onderlegd. Zowel Marieke als Petra begeleiden al ruim tien jaar bij scheidingen!

info@divortium.nl
www.divortium.nl

Maak van uw scheiding geen vechtscheiding!